RETOURNEREN EN RUILENBestelling retourneren?
Wij vinden het jammer dat jouw bestelde product niet helemaal naar wens is, graag helpen wij jou bij een nieuwe aankoop, zie onze contactinformatie. Uiteraard hanteren wij een 100% tevredenheidsgarantie. Vind je op dit moment geen ander product, dan kun je jouw aankoop ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst. Je krijgt dan het gehele aankoopbedrag, inclusief eventuele (standaard) verzendkosten voor de heenzending, terug. Kosten voor retourverzending zijn voor eigen rekening. 

Uitgesloten van recht van retour zijn:
Cadeaukaarten waarvan de verzegeling is verbroken en speciaal (volgens afspraak) op maat gemaakte producten.

Volg hiervoor de volgende procedure:

  1. In de verpakking zit een retourformulier, plak een sticker over het verzendetiket. Het retouradres is X works online shop, Nies van der Schansstraat 11B, 5161 CE Sprang-Capelle (u kunt het retouradres gewoon op de doos vermelden, vergeet niet je eigen adres door te krassen)
  2. Doe de bestelde producten in de verpakking en voeg daarbij een aankoopbewijs (bijvoorbeeld de factuur) en het ingevulde retourformulier. De zending moet voldoende worden gefrankeerd!!
  3. Zodra wij de goederen in goede orde hebben ontvangen, ontvang je binnen enkele werkdagen hiervan de bevestiging. Wij zullen het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terugstorten, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat je de aankoop hebt ontbonden..

LET OP!

  • U dient een aankoopbewijs van de producten mee te sturen.
  • Bij beschadigde producten en producten die gebruikt zijn kunnen wij kosten in rekening brengen voor de waardevermindering.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Download het Herroepingsformulier